Het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) is een samenwerking van SLO, CBO Talent Development en de Radbouduniversiteit Nijmegen. Als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling is de missie van het NTCN om bij te dragen aan de optimale ontwikkeling van talentvolle, creatieve, begaafde kinderen, jongeren en volwassenen.

We verbinden praktijk, beleid en wetenschap en werken nauw samen met (inter)nationale partners die zich ook inzetten om talenten van (begaafde) kinderen en volwassenen te stimuleren. Dit doen wij door actief netwerkvorming tussen professionals te faciliteren en verbindingen te leggen tussen initiatieven en partijen die elkaar kunnen versterken.

We delen kennis en ervaring via het interactieve platform talentstimuleren.nl en door een gevarieerd professionaliseringsaanbod (conferenties, workshops, e-learning, gespecialiseerde nascholing, train-de-trainers). Kennis over effectieve aanpakken versterken we door onderzoek en publicaties en door inspirerende praktijkvoorbeelden in beeld te brengen. We maken de praktische vertaalslag van wetenschappelijke inzichten bij het delen van informatie en ontwikkelen van hulpmiddelen.

Landelijke conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling op 14 & 15 november

Het NTCN organiseert dit jaar de jaarlijkse conferentie over Begaafdheid & Talentontwikkeling. Deze tweedaagse conferentie vindt plaats op 14 én 15 november bij NBC in Nieuwegein. Het thema van de conferentie is ‘Flow creëren in leren‘. We besteden aandacht aan het stimuleren van creativiteit, talentontwikkeling en persoonlijke groei en benaderen dit vanuit een levensloopperspectief. We richten ons hierbij op stimulerende factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van begaafde kinderen, adolescenten en volwassenen.

Meer informatie

» Programma en aanmelden voor woensdag 14 november

» Programma en aanmelden voor donderdag 15 november

English program at the NTCN Giftedness Conference 2018

At the NTCN Conference on Giftedness and Talent Development, that will be held on 14-15 November this year, there’s an English program available for our international guests. Our keynotes are Michael Piechowski and Nicholas Colangelo. 

» More information about the NTCN Conference

If youré interested to join us, please contact us at conference2018@nationaltalentcentre.nl.

The National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) is part of the European Talent Support Network (ETSN). Our mission is to contribute to the optimal development of gifted children, adolescents, and (young) adults in the Netherlands.