Het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) is een samenwerking van SLO, CBO Talent Development en de Radbouduniversiteit Nijmegen. Als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling is de missie van het NTCN om bij te dragen aan de optimale ontwikkeling van talentvolle, creatieve, begaafde kinderen, jongeren en volwassenen.

We verbinden praktijk, beleid en wetenschap en werken nauw samen met (inter)nationale partners die zich ook inzetten om talenten van (begaafde) kinderen en volwassenen te stimuleren. Dit doen wij door actief netwerkvorming tussen professionals te faciliteren en verbindingen te leggen tussen initiatieven en partijen die elkaar kunnen versterken.

We delen kennis en ervaring via het interactieve platform talentstimuleren.nl en door een gevarieerd professionaliseringsaanbod (conferenties, workshops, e-learning, gespecialiseerde nascholing, train-de-trainers). Kennis over effectieve aanpakken versterken we door onderzoek en publicaties en door inspirerende praktijkvoorbeelden in beeld te brengen. We maken de praktische vertaalslag van wetenschappelijke inzichten bij het delen van informatie en ontwikkelen van hulpmiddelen.

Inspiratiebijeenkomsten ‘Subsidieregeling begaafde leerlingen in het po en vo’

Op 7 december jl. is de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in het po en vo’ gepubliceerd. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO kunnen tot en met 31 maart 2019 subsidie aanvragen om beter tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkelingsbehoeften van begaafde leerlingen. Hiermee wil het Ministerie van OCW voor een periode van 4 jaar de samenwerkingsverbanden stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen.

De commissie die de aanvragen beoordeelt, wil er graag voor zorgen dat zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden en hun scholen gebruik maken van de kansen die de subsidieregeling biedt. In februari en maart 2019 worden er daarom regionale inspiratiebijeenkomsten georganiseerd door de beoordelingscommissie. Deze bijeenkomsten vinden verspreid over het land plaats en zijn bedoeld voor bestuurders/vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden en hun scholen en alle betrokkenen die een begeleidende en/of coördinerende rol spelen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen.

» Meer informatie en aanmelden voor de inspiratiebijeenkomsten met overzicht van data en locaties

 

Naslag landelijke conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling 2018 

Het NTCN heeft vorig jaar op 14 en 15 november de jaarlijkse conferentie over Begaafdheid & Talentontwikkeling georganiseerd met als thema ‘Flow creëren in leren’. De naslag van deze conferentiedagen vind je hier:

» Naslag 1e conferentiedag: woensdag 14 november

» Naslag 2e conferentiedag: donderdag 15 november

 

The National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) is part of the European Talent Support Network (ETSN). Our mission is to contribute to the optimal development of gifted children, adolescents, and (young) adults in the Netherlands.