Het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) heeft als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling de missie om bij te dragen aan het stimuleren van talenten en creativiteit bij kinderen, jongeren en volwassenen.

We verbinden praktijk, beleid en wetenschap en werken nauw samen met (inter)nationale partners die zich ook inzetten om talenten van (begaafde) kinderen en volwassenen te stimuleren. Dit doen wij door actief netwerkvorming tussen professionals te faciliteren en verbindingen te leggen tussen initiatieven en partijen die elkaar kunnen versterken.

We delen kennis en ervaring o.a. via het interactieve platform talentstimuleren.nl en door het organiseren van regionale en (inter)nationale bijeenkomsten (conferenties, netwerkbijeenkomsten, workshops). Kennis over effectieve aanpakken versterken we door onderzoek, publicaties en inspirerende praktijkvoorbeelden te delen. We maken de praktische vertaalslag van wetenschappelijke inzichten bij het delen van informatie en ontwikkelen van hulpmiddelen.

De Stichting NTCN is ontstaan vanuit een samenwerking tussen CBO Talent Development, de Radbouduniversiteit Nijmegen en SLO. Met deze en alle andere landelijke partners op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling werken we nauw samen om gemeenschappelijke doelen te realiseren en elkaar te versterken.

Save the date! ECHA 2022

Van 31 augustus t/m 3 september 2022 vindt de 2-jaarlijkse internationale ECHA2022 conferentie plaats bij het World Forum in Den Haag. Deze conferentie wordt georganiseerd door het National Talent Centre of the Netherlands.

Naslag landelijke Conferentie Begaafdheid, Creativiteit & Talentontwikkeling 2019

Op 13 en 14 november jl. heeft het NTCN in samenwerking met SLO weer de jaarlijkse conferentie over Begaafdheid, Creativiteit & Talentontwikkeling georganiseerd met als thema ‘Samen talenten stimuleren en vieren’. De naslag van deze twee conferentiedagen is beschikbaar.

» Bekijk de Media & downloads van woensdag 13 november en donderdag 14 november

The National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) is part of the European Talent Support Network (ETSN). As the Dutch Expertise Centre for Giftedness & Talent Development it is our mission to stimulate talents and creativity for children, adolescents, and (young) adults in the Netherlands.