Het NTCN organiseert dit jaar de jaarlijkse conferentie over Begaafdheid & Talentontwikkeling. Deze tweedaagse conferentie vindt plaats op 14 én 15 november bij NBC in Nieuwegein. Het thema van de conferentie is ‘Flow creëren in leren‘. We besteden aandacht aan het stimuleren van creativiteit, talentontwikkeling en persoonlijke groei en benaderen dit vanuit een levensloopperspectief. We richten ons hierbij op stimulerende factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van begaafde kinderen, adolescenten en volwassenen.

Meer informatie

» Programma woensdag 14 november

» Programma donderdag 15 november