Slimme leerlingen die van basisscholen met plusklassen komen, slagen vaker zonder vertraging voor het vwo. Van de scholieren die geen plusklas hadden, blijven er meer zitten of ze zakken terug naar de havo.

Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, de Universiteit Maastricht en het National Talent Centre of the Netherlands. Veel basisscholen hebben plusklassen, waarin slimme kinderen extra worden uitgedaagd. Ze volgen er lessen die beter aansluiten bij hun behoeftes, bijvoorbeeld onderzoeksprojecten of filosofie.

De onderzoekers analyseerden de schoolloopbaan van ruim zevenhonderd leerlingen die in 2010 een citoscore van 549 of (de maximale) 550 hadden. Ze vergeleken hoe de scholieren van basisscholen mét en zonder plusklas de middelbare school hebben doorlopen. 

“Je ziet vaak dat kinderen die meer uitdaging nodig hebben zich nogal eens vervelen. Die leren niet om te leren, om hun best te doen”

~ Djoerd de Graaf, Onderzoeker

Onderaan de streep blijkt dat de groep 8’ers van basisscholen mét een plusklas vaker binnen zes jaar hun vwo-diploma haalden. ,,Je ziet vaak dat kinderen die meer uitdaging nodig hebben zich nogal eens vervelen. Die leren niet om te leren, om hun best te doen. Als ze dan naar het vwo gaan en het ingewikkelder wordt, vinden ze het moeilijk om te moeten leren”, verklaart onderzoeker Djoerd de Graaf.

Begrijpen

In de plusklas moeten de kinderen wel hun best doen om de leerstof te begrijpen, waardoor de overgang naar de middelbare school minder groot wordt. De verschillen tussen de onderzochte leerlingen lopen met name vanaf het derde leerjaar op. Uiteindelijk zakken 6 procent meer leerlingen van basisscholen zonder plusklas terug naar de havo of ze blijven een jaar zitten. Zo’n 30 procent rondt het vwo niet of niet binnen zes jaar af.

Het ministerie van Onderwijs trekt 56 miljoen euro subsidie uit om begaafde leerlingen beter te begeleiden. Volgens SEO Economisch Onderzoek laten deze resultaten zien dat een investering in plusklassen nuttig is. ,,Toen de onderzochte leerlingen in groep 8 zaten, waren de plusklassen nog een nieuw fenomeen. Inmiddels zijn die alleen maar beter geworden”, aldus De Graaf. Dat kan betekenen dat er nog meer scholieren binnen zes jaar hun vwo-diploma halen. ,,Maar dat hebben we natuurlijk niet onderzocht”, besluit de onderzoeker lachend.

» Bekijk de publicatie ‘Langetermijneffecten van plusklassen’

Categories: NTCN partners