Tijdens het online NTCN Symposium op vrijdagmiddag 2 april a.s. verzorgt Alexander Minnaert van 14:30-15:30 uur een sessie waarin hij middels een NL-Alert aandacht vraagt voor het volgende:

De ene dag barst je van de ideeën en plannen en weet je niet meer wat van dit alles eerst aan te pakken; de andere dag voel je futloos en is elke fysieke en/of mentale inspanning er een teveel. In deze bijdrage wil ik juist op dat dubbel gevoel ingaan: de stem waar vaak niet of onvoldoende naar geluisterd wordt. De frustratie die voortkomt uit dat dubbel gevoel maakt dat veel (jonge) individuen voor hun creativiteit geen gehoor vinden en geen standaard uitweg zien, dat hun initiatieven in de kiem gesmoord worden door de starheid en het sociaal-wenselijke eenheidsdenken van de omgeving, dat ze veel meer power kunnen aanwenden indien de leer- en ontwikkelingswegen meer flexibiliteit en zelfbepaling toelaten. Het zou juist “een recht” mogen zijn om het lerend vermogen van mensen een boost te geven en een grensverleggende kans aan te reiken. Het is mijn inziens “5 voor 12” om mensen niet (verder) te demotiveren op school, op de leer/werkplek, in de buurt, in de samenleving, maar juist in een gevoel van flow te mogen brengen en te houden. Het is “5 over 12” om talenten die niet voldoende geïncludeerd worden in onze samenleving een brevet van groei (in plaats van onvermogen) te mogen aanreiken. Om die redenen geef ik een NL-Alert af: versterk de groei en de vanzelfsprekende flow voor de talenten van eenieder en geef een blijvende stimulans aan zowel de vanzelfsprekende als de niet zo vanzelfsprekende vragen, oplossingsroutes en denkwegen. 

Wil je dit niet missen?
Meld je dan aan voor het NTCN Symposium op 2 april.
Volg NTCN op Facebook en LinkedIn voor verdere updates over het programma en inspirerende teasers!

Categories: NTCN