Tijdens het NTCN Symposium verzorgt Eleonoor van Gerven in de keuzeronde van 14:30-15:30 uur een sessie over de rol van de lerarenopleider in het begaafdheidsonderwijs.

Met elkaar willen we graag dat de kwaliteit van het begaafdheidsonderwijs elk jaar een beetje verbetert. Een van de manieren om die groei te bevorderen is om de competenties van leraren die begaafdheidsonderwijs verzorgen verder te ontwikkelen. De vraag is echter wat je nu precies moet doen om dat dan voor elkaar te krijgen. Wat zijn dan de sleutelelementen van een goede lerarenopleiding? Wat is het theoretische en praktische raamwerk dat het opleiden van leraren fundeert?

In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over wat het van lerarenopleiders vraagt om dat proces van competentiebevoerdering te ontlokken en begeleiden. Het gesprek gaat over opleidingsdidactiek voor nascholing van leraren primair en voortgezet onderwijs (en dat passen we toe op het domein nascholing m.b.t. begaafdheidsonderwijs). Wat vraagt die opleidingsdidactiek van lerarenopleiders? Hoe zorg je dat leerinhouden en didactiek aansluiten bij wat verwacht mag worden op post-bachelor en post-masterniveau? En natuurlijk, wat betekent dit dan voor het opzetten en organiseren van nascholingstrajecten over begaafdheidsonderwijs?

Tijdens de sessie zullen we na een korte uiteenzetting van een theoretisch kader over leraren opleiden aan de hand van verschillende stellingen in wisselende subgroepen in gesprek gaan hoe de informatie uit dit kader de kwaliteit van het begaafdheidsonderwijs zou kunnen verbeteren.

Stelling:
“De kwaliteit van het begaafdheidsonderwijs valt of staat met de kwaliteit van de lerarenopleider”
~Eleonoor van Gerven

Wil je ook in gesprek gaan over de verbetering van de kwaliteit van het begaafdheidsonderwijs?
Zorg dan dat je erbij bent op 2 april en meld je aan voor het NTCN Symposium. Volg NTCN op Facebook en LinkedIn voor verdere updates over het programma en inspirerende teasers!

Eleonoor van Gerven is een Velon geregistreerde lerarenopleider en gespecialiseerd in het domein begaafdheidsonderwijs. Vanuit die rol ontwikkelt en verzorgt zij sinds 1992 nascholing voor leraren, hoofdzakelijk vanuit het primair onderwijs. Onlangs promoveerde zij op de competenties van de specialist begaafdheidsonderwijs en de randvoorwaarden die voor het opleiden van die specialisten kunnen worden gesteld.

“Mijn grootste drijfveer is dat onderwijs alle leerlingen moet aanzetten tot en ondersteunen bij hun ontwikkeling. In de praktijk zie ik dat leraren zich oprecht afvragen hoe zij dit voor hun begaafde leerlingen kunnen waarmaken. Daarbij denk ik dat we leraren moeten leren putten uit een reeds aanwezig maar voor begaafdheidsonderwijs veel al onbenut reservoir van competent leraargedrag. De kracht van de leraar wordt bepaald door het vermogen om generieke interventies te vertalen voor het begaafdheidsonderwijs. Dat vergt van de lerarenopleider niet zo zeer veel kennis over begaafdheid als wel veel kennis over lerarenopleiden.” 

Categories: NTCN