In één van de sessies die tijdens de keuzeronde van het NTCN Symposium op 2 april op het programma staan, luisteren we naar de stem van jongvolwassenen m.b.t. het thema zingeving.

Met een panel van jongvolwassenen, die elk op hun eigen manier invulling geven aan deze fase van hun leven, gaan we tijdens deze sessie in gesprek over hun visie op ontwikkeling. Hoe kijken zij hiernaar in het algemeen en hoe zien zij hun eigen ontwikkeling in hun huidige levensfase? Ze gaan met elkaar in gesprek over wat zingeving voor hen betekent en geven hun visie op betekenisvol onderwijs.

Daarnaast belichten we het thema zingeving generatie overstijgend, vanuit het perspectief van deze jongvolwassenen: Wat zouden zij mee willen geven aan de volgende generatie? Welke vragen zouden zij de generatie voor hen willen stellen?

Laat je ook inspireren door de inzichten en levenswijsheden van deze jonge mensen in ontwikkeling! De opbrengsten die deze sessie op zal leveren, worden na afloop gedeeld. Dit vormt ook de basis voor de follow-up in de aanloop naar de internationale ECHA2022 conferentie waarin de stem van jongeren en het levensloopperspectief een belangrijke plek krijgt.

Het panel bestaat uit Erik, Anne, Melvin, Lotte, Suzanne, Michelle en Nishant:

Erik (23) is een singer-songwriter uit Rotterdam. Hij rondde op zijn 13e zijn middelbare school af en is zich daarna op zijn muziek gaan focussen. Daarnaast heeft hij een passie ontwikkeld voor het leren van talen, culturen en geschiedenis.

Anne (22) is altijd al erg gericht geweest op haar persoonlijke proces. Haar grootste passie is om dit om te zetten in creatieve expressie, bijvoorbeeld via tekenen, acteren en verhalen schrijven.

Melvin (23) is altijd op zoek naar manieren om zijn creativiteit expressie te geven en om nieuwe dingen te leren. Hij heeft zich sterke autodidactische vaardigheden eigen gemaakt en werkt nu al ruim vier jaar als Software Developer bij een internetbedrijf.

Lotte (20) heeft een brede interesse en vindt het leuk om zichzelf met veel verschillende activiteiten uit te dagen. Ze houdt zich naast haar studie Geneeskunde bezig met de jaarvertegenwoordiging binnen haar studievereniging, de introweek commissie binnen haar studenten vereniging en ze is coach van een jeugdteam op haar sportvereniging.

Michelle (23) is altijd op zoek naar de zingeving en gebruikt daarbij allerlei (creatieve) uitgangspunten. Met haar multipotentialiteit is ze echt een jack-of-all-trades wat ze graag voor een zo breed mogelijk publiek inzet.

Nishant (27) is een actieve denker met een sterke behoefte om zichzelf te voeden met theorie. Hij is opgegroeid in het beoefenen van topsport en benut deze ervaring in zijn studie rechten aan de Universiteit Leiden.

Deze sessie wordt begeleid door Simone Keijsers. Zij is trainer, coach en hoogbegaafdheidsbegeleider aan de Universiteit Leiden, vicevoorzitter en secretaris van ECHA Nederland en oprichter en bestuurslid van de Stichting Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs.

Buiten het zelf begeleiden en met elkaar in contact brengen van hoogbegaafde studenten bij de Universiteit Leiden, vindt zij het heel belangrijk om de doelgroep van getalenteerde studenten (zowel degenen die hun talent tot bloei kunnen laten komen, als degenen bij wie dat minder optimaal verloopt) breder onder de aandacht te brengen van studentbegeleiders, docenten en bestuurders in het hele land. Dat is de belangrijkste drijfveer geweest om samen met een aantal collega’s uit het land de Stichting Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs op te richten.

Wil je luisteren naar de visie van jongvolwassenen over ontwikkeling, betekenisvol onderwijs en zingeving?
Meld je dan aan voor het NTCN Symposium op 2 april.
Volg NTCN op Facebook en LinkedIn voor verdere updates over het programma en inspirerende teasers!

Categories: NTCN