Tijdens het NTCN Symposium verkennen we in de keuzeronde hoe je als professional in je begeleiding van betekenis kunt zijn in de continue zoektocht naar zingeving.  

We zien het zoeken naar betekenis en zingeving als een thema in het leven van mensen met kenmerken van (hoog)begaafdheid in alle leeftijdscategorieën. Met een groep professionals die werken met deze doelgroep (leerkrachten, coaches, psychologen, orthopedagogen en andere hulp-/zorgverleners), willen we in deze workshop ervaringen uitwisselen over hoe je hen hierin ondersteunt.

Inventarisatie en kruisbestuiving over leeftijdscategorieën heen is het doel van de uitwisseling met elkaar. Aan het einde van deze sessie heb je als deelnemer gedeeld en geleerd, zowel op persoonlijk niveau als in je professie.

We inventariseren in deze sessie ook welke ondersteunende middelen ingezet kunnen worden bij de zoektocht naar zingeving. Een bekend voorbeeld is het boek ‘Searching for Meaning’ van James Webb. Door de ervaringen en expertise van de deelnemers aan deze sessie te benutten halen we een schat aan betekenisvolle bronnen naar boven. De opbrengsten van deze sessie worden na het symposium via het NTCN-netwerk gedeeld.

Deze sessie wordt gefaciliteerd door Rianne van de Ven.

Rianne begeleidt sinds 2007 hoogbegaafde volwassenen in allerlei vraagstukken die bij hen kunnen spelen. Zingeving komt vaak voorbij als thema. In de zomer van 2014 las zij het boek ‘Searching for Meaning’ van James T. Webb en was daar zeer van onder de indruk. De recensie die ze erover schreef kun je vinden op haar website. Een jaar later ontmoette ze Jim (voor intimi) voor het eerst in Denver tijdens de SENG Conferentie. Ook de jaren daarna bezocht zij die conferentie en had regelmatig contact met hem. Wat een inspirerende, warme en ook grappige man!

In 2015 was ze namens het IHBV betrokken bij de organisatie van de conferentie “Een levenlang hoogbegaafdheid in ontwikkeling” samen met Desirée Houkema (destijds namens het SLO). Jim verzorgde in het Planetarium in Amsterdam daar een prachtige keynote.

In 2018 overleed Jim onverwachts. Het ripple-effect dat hij met zijn boek Searching for Meaning wilde veroorzaken is effectief. Ook deze workshop kun je zien als een gevolg van zijn nalatenschap.

Wil je een bijdrage leveren aan deze sessie?
Meld je dan aan voor het NTCN Symposium op 2 april.
Volg NTCN op Facebook en LinkedIn voor verdere updates over het programma en inspirerende teasers!

Categories: NTCN