Tijdens het online NTCN Symposium op vrijdagmiddag 2 april a.s. wordt in de keuzeronde van 14:30-15:30 uur een workshop verzorgt over de Top 20 Principes uit de psychologie voor ‘begaafdheidsonderwijs’.

De laatste tijd is er steeds meer interesse in professionalisering van leraren aangaande onderwijs aan begaafde, creatieve en getalenteerde lerenden. In deze workshop gaan we interactief met elkaar kijken naar principes vanuit de psychologie die ‘werken’ in de begeleiding van lerenden met kenmerken van (hoog)begaafdheid.

Deze workshop is gebaseerd op de brochure ‘Top 20 principes uit de psychologie… ‘. De top 20 is opgesteld door de American Psychological Association (APA) en door Anouke Bakx, Elise Samsen en Lianne Hoogeveen uitgebracht in een Nederlandse versie. In de workshop verkennen we samen een aantal van de principes en wordt de verstaalslag gemaakt naar de eigen onderwijspraktijk.

Deze workshop wordt verzorgd door Anouke Bakx, Lianne Hoogeveen, Elise Samsen en Kim Smeets.

Anouke zag – lang geleden – in haar werk als basisschoolleerkracht dat het niet vanzelfsprekend is dat hoogbegaafde kinderen tot leren komen. Het is dan ook haar passie geworden om ook voor deze leerlingen/studenten te kijken hoe onderwijs passend gemaakt kan worden. Juist door onderzoek, praktijk en beleid te combineren, is er verandering mogelijk. Haar werk aan de Fontys pabo’s en de Radboud Universiteit brengen dat mooi samen.

Als GZ psycholoog bij CBO Talent Development ziet Lianne de problemen die leerlingen met hoge capaciteiten krijgen als onderwijs niet matcht met de hun (leer)behoeften. In de Radboud International training for High Ability (RITHA) ziet ze hoe leraren er alles aan doen om dat onderwijs wel te laten aansluiten. Graag levert Lianne een bijdrage om hierin iets te betekenen, door onderzoek, training, en meewerken aan praktische hulpmiddelen, zoals de ‘Top 20 Principes uit de psychologie voor ‘begaafdheidsonderwijs’’. 

Elise kwam tijdens haar afstuderen bij POINT voor het eerst in aanraking met het thema (hoog)begaafdheid. Sindsdien verdiept zij zich meer in het thema (hoog)begaafdheid, vooral binnen de onderwijscontext. Tijdens het onderzoek doen, vindt Elise het belangrijk om de verbinding aan te gaan met de onderwijspraktijk. Dit wordt binnen de onderzoekswerkplaats POINT en ook in de Top 20 principes heel mooi gedaan!

Kim: ‘”Tijdens mijn afstudeerstage bij een onderwijsonderzoeksbureau ontdekte ik hoe belangrijk het is dat ook hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs krijgen. Ik denk dat de wetenschap en de praktijk elkaar nodig hebben om dit voor elkaar te krijgen. De brochure ‘De Top 20 principes voor het onderwijs aan (…) hoogbegaafde leerlingen’ draagt hier aan bij: wetenschappelijke inzichten op het gebied van passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen worden vertaald naar praktijkgerichte tips.”

De online brochure vind je o.a. als publicatie op talentstimuleren.nl.

Interesse?
Meld je dan aan voor het NTCN Symposium op 2 april.
Volg NTCN op Facebook en LinkedIn voor verdere updates over het programma en inspirerende teasers!

Categories: NTCN