Het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) organiseert samen met CBO Talent Development webinars en regionale inspiratiebijeenkomsten over thema’s die – onder andere in het kader van de OCW-subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs’ – in de praktijk leven. Daarbij worden ook inzichten vanuit (tussen)opbrengsten uit lopende NRO-onderzoeken gedeeld, zoals het Monitoronderzoek, het IMAGE onderzoek en het onderzoek naar de langetermijneffecten van onderwijsaanpassingen voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid (zie de projecten waar NTCN in samenwerkt met diverse partners).

Het eerste webinar van deze kennisdelingsreeks vindt plaats op donderdagmiddag 10 maart van 16:00-17:00 uur. In dit eerste webinar staat centraal wat de belangrijkste trends zijn in de activiteiten die in het kader van de subsidieregeling plaatsvinden binnen de samenwerkingsverbanden po en vo. Daarnaast wordt het systemische perspectief van het IMAGE onderzoek toegelicht en worden de eerste inzichten vanuit de hierbinnen vallende deelstudies gedeeld. Voor deelnemers is er gelegenheid om tijdens het webinar vragen te stellen en suggesties aan te reiken die voor volgende kennisdelingsdelingsactiviteiten benut kunnen worden.

Tijdens de regionale inspiratiebijeenkomsten wordt aangesloten op de meest actuele (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van begaafdheid, creativiteit en talentontwikkeling. Daarnaast is er tijdens de bijeenkomsten ruimte om praktijkvoorbeelden te delen en ervaringen uit te wisselen. 

In 2022 zijn er vier inspiratiebijeenkomsten gepland op 10, 20, 25 en 30 mei. De 1e bijeenkomst op 10 mei zal plaatsvinden in regio Oost, de overige drie bijeenkomsten worden in respectievelijk de regio’s Noord, Zuid en West gehouden. Via de NTCN agenda is in het voorjaar van 2022 de informatie te vinden over de locaties en invulling van het programma.

Aangezien NTCN van 31 augustus tot en met 3 september 2022 ook de internationale ECHA2022 Conferentie in Den Haag organiseert, worden de opbrengsten en inzichten van al deze kennisdelingsbijeenkomsten en van de lopende onderzoeken ook benut om een inspirerend Nederlandstalig Programma samen te stellen tijdens de conferentiedagen op 1 en 2 september 2022. 

Categories: NTCN