Regionale inspiratiebijeenkomsten over een vloeiende verbinding po-vo en de meerwaarde van peergroeponderwijs

Voor: professionals die werken met/voor begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden

Wat is nodig om passend aan te sluiten op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van leerlingen met kenmerken van begaafdheid? Wat is nodig om een doorgaande ontwikkeling van (begaafde) leerlingen mogelijk te maken?

In mei 2022 organiseert NTCN in samenwerking met CBO Talent Development vier regionale inspiratiebijeenkomsten voor po- en vo-professionals die werken met of voor begaafde leerlingen. Centraal staan de belangrijkste trends en inzichten als het gaat om de doorgaande ontwikkeling van begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en de meerwaarde van peergroeponderwijs (voltijd en deeltijd) binnen een regionaal dekkend ondersteuningscontinuüm.

We sluiten aan op de activiteiten die in het kader van de ‘Subsidieregeling begaafde leerlingen in po en vo’ plaatsvinden binnen de samenwerkingsverbanden. Daarnaast worden de ontwikkelingen vanuit lopende onderzoeken in de Nederlandse context gedeeld, zoals het Monitor- en IMAGE-onderzoek en de eerste twee deelstudies van het NRO-onderzoek naar de langetermijneffecten van onderwijsaanpassingen voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid.

Aanmelden
Wil je in één namiddag en avond op de hoogte zijn van landelijke én regionale ontwikkelingen op deze thema’s en inspiratie opdoen die je kunt toepassen in je eigen praktijkcontext bij jou in de regio? Meld je dan aan via onderstaande pagina’s:

Categories: NTCN