Deze zomer organiseert het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) van 31 augustus t/m 3 september in Den Haag de internationale ECHA2022 Conferentie, met als thema ‘Empowering Every Talent Together. Creative Ways to Enable Personal Growth’.

Speciaal voor professionals uit Nederland en Vlaanderen die op de hoogte willen zijn van de actuele landelijke ontwikkelingen en zich verder willen professionaliseren op het gebied van begaafdheid is het mogelijk om op 1 en/of 2 september deel te nemen aan het Nederlandstalige Programma ‘Samen Elk Talent Versterken’. Je kunt dan ook de internationale ECHA2022 Keynotes en andere Engelstalige parallelle sessies bijwonen op één of beide dagen.

* Bij de prijs voor deelname aan het NL Programma is inbegrepen dat je toegang hebt tot de regionale inspiratiebijeenkomsten die als follow-up activiteit in het najaar op tien verschillende locaties verspreid over Nederland georganiseerd worden door NTCN (nadere informatie hierover volgt nog).

Daarnaast is er op 31 augustus een Pre-Conference met verdiepende workshops voor gespecialiseerde professionals op het gebied van begaafdheid.

* De Pre-Conference en het Nederlandse Programma worden als professionaliseringsaanbod geaccrediteerd! *

Resultaten Monitor- en IMAGE onderzoek

Vrijwel alle samenwerkingsverbanden ontvangen subsidie waarmee het aanbod en de begeleiding van begaafde leerlingen verbeterd kan worden. Een belangrijk onderdeel van deze subsidie zijn de kennisdelingsactiviteiten, zowel in de eigen regio met alle relevante betrokkenen als op bovenregionaal en landelijk niveau. Via het Monitor- en IMAGE onderzoek wordt de voortgang van gesubsidieerde projecten gemonitord en worden tussentijdse inzichten verkregen.

» Meer informatie over IMAGE

NTCN is samen met CBO Talent Development en de andere IMAGE consortiumpartners verantwoordelijk voor de kennisbenutting. Tijdens het Nederlandstalige Programma zijn er daarom ook sessies waarin de (tussen)resultaten van de lopende onderzoeken worden gedeeld, op donderdag 1 september:

  • 09:00 – 10:15 Van subsidieplan naar uitvoering: monitor subsidieregeling begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs – door Marjolein Bomhof en Anke Suijkerbuijk (Oberon)
  • 13:15 – 14:15 Impact op begaafde leerlingen en professionalisering – door Marjolijn van Weerdenburg (Radboud Universiteit/ RATiO), Djoerd de Graaf (SEO), Harriët Prins (SEO), Anouke Bakx (Radboud Universiteit) en Melissa in ’t Zandt (Expertisecentrum Nederlands)
  • 14:15 – 15:15 Impact op samenwerking binnen onderwijs en op rol van omgeving rondom begaafde leerling – door Eveline Schoevers (Oberon), Annabel Vaessen (Kohnstamm Instituut) en Jessica Vergeer (Radboud Universiteit)

» Meer informatie en aanmelden voor het Nederlandstalige Programma tijdens ECHA2022 (zie ook deze flyer

Ken je anderen voor wie deze conferentiedag(en) op 1 en/of 2 september ook interessant zijn? Deel dan deze informatie in je netwerk! Je kunt ook de berichten van NTCN delen via Facebook en LinkedIn.

Categories: NTCN