Tijdens het Nederlandstalige Programma van de ECHA2022 Conferentie neemt Desirée Houkema je tijdens haar keynote op vrijdag 2 september mee in de rijke innerlijke belevingswereld van mensen met een sterk ontwikkelpotentieel. 

Desirée Houkema is werkzaam voor het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Daarnaast werkt ze vanuit haar passie voor begaafdheid, talentontwikkeling, creativiteit en persoonlijke groei als facilitator, trainer, coach, spreker en sparringpartner in haar eigen praktijk (Hoog)begaafdheid In-Zicht en binnen het landelijke netwerk Peers4Parents waar zij initiatiefnemer van is. Zij is ECHA Specialist in Gifted Education, psycholoog en als technisch cognitiewetenschapper afgestudeerd in de Kunstmatige Intelligentie. Vanuit haar diverse werkzaamheden draagt ze bij aan het creëren van stimulerende ontwikkelomgevingen die ruimte bieden voor creativiteit, talentontwikkeling en een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een sterk ontwikkelpotentieel. Zij focust vooral op het welbevinden, de sociale en emotionele ontwikkeling en het creëren van mogelijkheden waarin mensen écht gezien worden en zichzelf (durven te laten) zien door aandacht te hebben voor hun rijke innerlijke belevingswereld en existentiële vragen. Het levensloopperspectief, de continue zoektocht naar zingeving en betekenisvol leren en leven staan daarbij centraal.

2 September 10.30-12.00 – Keynote Nederlandstalig Programma ‘Betekenisvol leren en zingevend leven’

Mensen met een sterk ontwikkelpotentieel zijn vaak al vanaf jonge leeftijd heel bewust en beleven hun binnen- en buitenwereld intens. Hun diepe voel- en denkprocessen kennen veel nuances en een hoge mate van complexiteit. Aandacht voor hun intuïtieve wijsheid en de diepgang van hun rijke innerlijke belevingswereld is daarom essentieel om hen betekenisvol te kunnen begeleiden in de verschillende contexten waarbinnen zij zich ontwikkelen (zowel thuis, op school/werk, als daarbuiten). Hoe kunnen we hen aanspreken om actief naar eigen mogelijkheden en behoeften een betekenisvolle bijdrage te willen leveren aan de maatschappij op een manier die bij hen past? Wat is nodig voor een zingevend leven waarin je ervaart dat je jezelf kunt zijn en tegelijkertijd een inspiratiebron bent voor anderen?

Leren omgaan met en afstemmen op een wereld die jou vaak niet begrijpt, betekent dat het belangrijk is je zelfbewustzijn te vergroten. Al doende kun je leren om op een creatieve manier je eigen leven betekenisvol invulling te geven, waarin je ook voldoende ruimte maakt voor creatieve zelfexpressie. De noodzaak hiertoe wordt met name duidelijk door te leren van tijdelijk vastgelopen kinderen en jongeren die in reguliere (onderwijs)contexten moeilijk hun weg vinden en steeds meer van zichzelf en anderen verwijderd raken. Wat dan ondersteunend is om weer ontwikkelruimte te kunnen ervaren, is een waarde(n)volle inspiratiebron voor het creëren van verrijkende ontwikkelomgevingen die voor veel meer mensen – in diverse contexten – van belang is.

In deze lezing word je meegenomen in het perspectief van jongeren en volwassenen (waaronder ouders). Vanuit hun doorleefde ervaringen in de zoektocht naar betekenisvol leren en leven, aangevuld met persoonlijke ervaringen, krijg je inzicht in de processen die een rol kunnen spelen. Deze uit het leven begrepen verhalen zijn tegelijkertijd een spiegel voor jezelf en inspireren om je eigen visie op zingevend leven verder te ontwikkelen. Zodat je van hieruit meer mogelijkheden kunt creëren die bijdragen om écht gezien te worden en jezelf te (durven laten) zien, zowel voor jezelf als voor de mensen die je ontmoet en met wie jij een stukje oploopt in hun leven.

Wil je deze keynote van Desirée bijwonen? Meld je dan aan voor het Nederlandstalige Programma op (1 en) 2  september. Meer informatie vind je op de website van ECHA2022.

ECHA2022 - NL

Categories: NTCN