De nieuwe minister is nieuw, maar niet onbekend. Onderwijs had haar aandacht al en haar inzet en aandacht voor hoogbegaafdheid in het onderwijs is afgelopen maanden al zichtbaar geworden.

De minister is demissionair, nieuw beleid is daarom niet aan de orde. Des te belangrijker wordt de vraag welke onderdelen van de beleidsagenda door zullen gaan.

We zijn blij dat de nieuwe subsidieronde voor het onderwijs aan hoogbegaafden rond is.

Minister Paul afficheert zich op de website van de VVD als iemand die tegenstrijdige belangen dichter bij elkaar kan brengen. Op het terrein van onderwijs aan kinderen en jongeren met kenmerken van (hoog)begaafdheid zijn de belangen niet tegenstrijdig, maar dat de minister haar verbindende talenten in praktijk brengt is zeer welkom.

NTCN rekent op een minister die verbinding op alle terreinen tot stand weet te brengen. Zij zal daarbij steeds op NTCN kunnen rekenen.

Categories: Algemeen

0 Comments

Geef een antwoord

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *