In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelt NTCN het Landelijk Kenniscentrum (Hoog)begaafdheid. Onderdeel van het kenniscentrum is een online kennisplatform, waar kennis over tal van thema’s rond (hoog)begaafdheid wordt gebundeld, zoals signaleren, differentiëren, dubbel bijzonder en onderwijs. Binnenkort gaat het platform online. Nu kun je op deze pagina publicaties en films bekijken.

Bijeenkomsten

 

15 maart 2023 – Webinar signaleren
Op 15 maart organiseerde het NTCN een online webinar over het signaleren van (hoog)begaafde kinderen, gegeven door Lilian van der Poel en Janneke Berendsen-Hulshof. Op deze pagina staan de registratie en presentaties.

8 februari Bijeenkomst over Kamerbrief
Op 8 februari 2023 vond de online bijeenkomst plaats over de inhoud van en de doelstellingen in de kamerbrief ‘uitwerking plan van aanpak hoogbegaafdheid’. Wat zijn de implicaties van deze kamerbrief? Wat zijn de mogelijkheden en kansen, hoe kan het NTCN hierbij ondersteunen. Bekijk hier de samenvatting en relevante documenten.


  Publicaties

  Publicatie Ontwikkelen van een aanpak voor dubbel bijzondere leerlingen

  In deze brochure staat centraal wat een goede aanpak kan zijn voor dubbel bijzondere leerlingen in de klas en op school. Het artikel vanuit de wetenschap laat zien wat de actuele wetenschappelijke inzichten zijn.
  In twee interviews vertellen leerkrachten vervolgens wat hún ervaringen. Rode draad in de bijdragen vanuit wetenschap en praktijk is het belang van maatwerk.

  Publicatie Herkennen van dubbel bijzondere leerlingen

  Wat is dubbel bijzonder precies, hoe kun je het herkennen, hoe geef je dubbel bijzondere leerlingen de beste begeleiding en wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk? Vanuit het perspectief van de wetenschap, het perspectief van beleid en het perspectief van de praktijk wordt in deze brochure naar het thema gekeken.

  Publicatie Onderpresteren

  Wat is onderpresteren precies, hoe kun je het herkennen, hoe kun je het voorkómen of verhelpen, waar moet je mee rekening houden en wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk? Vanuit het perspectief van de wetenschap, het perspectief van beleid en het perspectief van de praktijk wordt in deze brochure naar het thema gekeken.

  Publicatie Signaleren
  Inzichten over signaleren bij hoogbegaafde leerlingen vanuit de wetenschap, beleid en praktijk in het primair en voortgezet onderwijs

   

  Publicatie Peergroup-onderwijs
  Inzichten over peergrouponderwijs voor hoogbegaafde leerlingen vanuit de wetenschap, beleid en praktijk in het primair en voortgezet onderwijs

  Publicatie Versnellen
  Wat is versnellen precies, werkt het ook en hoe breng je het op een goede manier in praktijk?

   


   Thematafels

   Thematafel Peergroup-onderwijs
   Onder begeleiding van Natasja van den Berg (Tertium) gaan Richelle de Deugd (hb-coordinator swv PPO-NK, hb-specialist Day a Week School), Sascha Brandse (Plusjeklas), Quen van Meer (beleidsmedewerker swv Koers VO, ECHA-specialist), Willemijn van Workum (docent Pantarijn, hb-specialist en oprichter peergroup Pantabrein) en Rosanne Bekker (rector Berlage Lyceum) met elkaar in gesprek over peergroup-onderwijs.

   Thematafel Kenniscentrum Hoogbegaafdheid over versnellen
   Onder begeleiding van Natasja van den Berg (Tertium) gaan Lianne Hoogeveen (bijzonder hoogleraar ‘Identification, Support and Counseling of Talent, Radboud Universiteit), Hester op de Haar (schoolleider PO, HB-specialist), Jo Verlinden (Netwerkcoördinator meer- en hoogbegaafdheid) en Leonieke Boogaard (projectleider De vele gezichten van hoogbegaafdheid, ECHA-specialist) met elkaar in gesprek over het thema Versnellen.

    


    Communityplatform

    • Het kenniscentrum beheert Talentstimuleren, het landelijk community-platform over begaafdheid, creativiteit en talentontwikkeling