NTCN werkt samen met diverse partners aan de volgende projecten waarin beleid, praktijk en onderzoek samenkomen:

  • Beleidsgericht Onderzoek ‘De langetermijneffecten van onderwijsaanpassingen‘, in samenwerking met Maastricht University en SEO Economisch Onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit drie deelstudies naar de effecten van veel voorkomende onderwijsaanpassingen op de basisschool voor  leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Dit betreft: 1. deelname aan plusklassen, 2. voltijds hoogbegaafdheidsafdelingen binnen scholen, of 3. een jaar korter onderwijs. Bij elke deelstudie wordt het effect op de voortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs onderzocht.
  • IMpact of Activities in Gifted Education (IMAGE). Dit onderzoek brengt in kaart wat de impact is van de activiteiten die uitgevoerd worden om het onderwijs aan begaafde leerlingen te verbeteren in het kader van de OCW-subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs’. NTCN maakt deel uit van het IMAGE Consortium en is – samen met CBO Talent Development – verantwoordelijk voor de kennisbenutting. Jaarlijks organiseert NTCN gemiddeld twee webinars, vier regionale inspiratiebijeenkomsten en een landelijke conferentie, waarin inzichten uit onderzoek (o.a. vanuit IMAGE) en ervaringen uit de praktijk gedeeld worden.