Anouke Bakx

Anouke Bakx is bestuurslid bij het NTCN. Jaren geleden, toen Anouke als leerkracht op een Jenaplan-basisschool werkte, zag zij dat (hoog)begaafde leerlingen specifieke onderwijsbehoeften. Toen was hier nog relatief weinig over bekend. Anouke werkt inmiddels al meer dan 20 jaar bij Fontys hogescholen, met als missie om bij te dragen aan goed leraarschap voor alle leerlingen, ook (hoog)begaafde leerlingen.

Anouke is bijzonder hoogleraar Begaafdheid aan de Radboud Universiteit en lector Goed leraarschap, goed leiderschap bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE). Anouke houdt zich bezig met onderzoek, onderwijs en docentprofessionalisering op het terrein van passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen en studenten. Ze is initiatiefnemer van de POINT-werkplaatsen (Passend Onderwijs Ieder Nieuw Talent) en medeoprichter van het Wetenschappelijk Expertisecentrum RATIO.

Vanuit haar verschillende rollen werkt Anouke met veel partijen samen om wetenschap en praktijk te verbinden. Alleen als wetenschap, praktijk en beleid intensief samenwerken, kan er iets veranderen als het gaat om goed passend onderwijs voor begaafde leerlingen. En juist dat sluit naadloos aan bij de visie van het NTCN.