Desirée Houkema

Desirée Houkema is Managing Director bij NTCN. Daarnaast werkt ze vanuit haar passie voor begaafdheid, talentontwikkeling, creativiteit en persoonlijke groei als trainer, coach, spreker en sparring partner in haar eigen praktijk (Hoog)begaafdheid In-Zicht. Zij is ECHA Specialist in Gifted Education en psycholoog en als technisch cognitiewetenschapper afgestudeerd in de Kunstmatige Intelligentie. 

Binnen het team van het Landelijke Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling is zij tien jaar bij SLO werkzaam geweest, o.a. als projectleider Passend onderwijs & (hoog)begaafdheid en op het thema Stimulerend Signaleren.

Desirée is initiatiefneemster van het landelijke netwerk Peers4Parents en traint nieuwe Peers4Parents facilitators die zich ook hierbij willen aansluiten. Ze begeleid ouders bij de emotionele ontwikkeling van hun kinderen in het Peers4Parents Programma in de regio Arnhem-Nijmegen. In het jaarprogramma ‘HB in Ontwikkeling’ traint ze (onderwijs-/zorg)professionals die iets willen betekenen in het coachen/begeleiden van hoogbewuste, creatieve jongeren met een sterk ontwikkelingspotentieel die (tijdelijk) vastlopen in hun ontwikkeling. Ze is RITHA docent en werkzaam als docent bij RINO Amsterdam. Voor de World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) is Desirée één van de Delegates die Nederland vertegenwoordigt.

Via haar website deelt ze informatie en tools ter ondersteuning bij de (h)erkenning van kinderen met kenmerken van begaafdheid. Vanuit haar diverse werkzaamheden draagt ze bij aan het creëren van een stimulerende omgeving die ruimte biedt voor creativiteit, talentontwikkeling en een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling van kinderen, jongeren én volwassenen. Het levensloopperspectief, de continue zoektocht naar zingeving en betekenisvol leren en leven staan daarbij centraal.