Dick van Hennik

Dick van Hennik is voorzitter van de Raad van Toezicht van het NTCN. Hij heeft een lange loopbaan in het voortgezet onderwijs achter de rug. Eerst als leraar en daarna als conrector, rector en bestuurder. Het schoolleiderschap combineerde hij eerst met het voorzitterschap van de Nederlandse Daltonvereniging en later met dat van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen.

Al ruim 30 jaar is hij actief op het gebied van onderwijs voor begaafde leerlingen, waarbij hij het niet geschuwd heeft belemmeringen voor deze leerlingen weg te nemen. Dit allemaal met de bedoeling dat zij zich konden ontwikkelen tot evenwichtige mensen met voldoende vertrouwen in eigen kunnen.

Door de jaren heen heeft hij vaardigheden ontwikkeld die kunnen worden samengevat onder de woorden: analytisch, constructief, empathisch, betrokken en vasthoudend; meer iemand van de dialoog dan van het debat. Deze vaardigheden, alsmede zijn brede bestuurlijke ervaring, heeft hij alom ingezet om de belangen van begaafde leerlingen te dienen en scholen bedrevener te maken in de begeleiding van deze leerlingen. Samen kennis en vaardigheden ontwikkelen en met elkaar delen is daarbij het uitgangspunt.

Dick van Hennik is nauw betrokken geweest bij de oprichting van het NTCN en zal haar activiteiten niet alleen bestuurlijk nauwgezet volgen, maar waar mogelijk daarbij ook betrokken zijn.