Jeroen Zeeuwen

Jeroen Zeeuwen is lid van de raad van toezicht van het NTCN. Als voorzitter van het college van bestuur van stichting BOOM (Bijzonder onderwijs Oisterwijk en Moergestel), was hij nauw betrokken bij de oprichting van de onderwijswerkplaatsen POINT waar onderzoekers, leraren en pabo-docenten onderzoek en praktijk op basis van gelijkwaardigheid dichter bij elkaar brengen. Dit met als doel: Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent.

Vanuit zijn bestuurlijke rol binnen het Samenwerkingsverband Plein013 draagt hij mede zorg voor de uitrol van de plannen om passend onderwijs voor deze doelgroep te versterken. Daarnaast geeft Jeroen gastcolleges voor Fontys en Avans+ voor Pabo-studenten en post HBO-studenten op verschillende thema’s m.n. op het snijvlak van onderwijs, management en leiderschap. Per 1 april start Jeroen als rector van het Odulphuslyceum in Tilburg.

Vanuit de verschillende netwerken, praktijkervaring(en) en het bijdragen aan kennisontwikkeling wil Jeroen een rijke leeromgeving voor jong en oud stimuleren. “Niemand loopt tenslotte voor of achter ten opzichte van zijn of haar eigen ontwikkeling…,” aldus Jeroen.