Katalin Kapteijns

Katalin Kapteijns is voorzitter van het bestuur van het National Talent Centre of the Netherlands. Zij werkt inmiddels 18 jaar in het primair onderwijs. Begonnen als leerkracht, intern begeleider en nu hoofd onderwijs en kwaliteit heeft zij zich altijd ingezet voor goed onderwijs aan alle kinderen. In haar werk heeft zij plusgroepen opgezet, stichtingsbreed (hoog)begaafdheids beleid gestimuleerd en zet zij zich nog steeds in voor passend onderwijs voor deze kinderen. Belangrijk vindt zij daarbij dat niet gekeken wordt naar de hoogte van het IQ, maar naar de onderwijsbehoeften van deze kinderen.

Katalin is in het dagelijks leven hoofd onderwijs en kwaliteit en daarnaast redactielid bij een vakblad voor schoolleiders, lid van een klachtencommissie en lid van een raad van toezicht van een samenwerkingsverband.

Katalin zet zich graag in voor NTCN om ook landelijk kennis en ervaring te verbinden en bij te dragen aan een onderwijsstelsel en maatschappij waarin talentvolle, creatieve en begaafde mensen hun plek kunnen vinden