Mariska Poelman

Mariska Poelman is bestuurslid van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Al 25 jaar werkt zij aan goede ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren met kenmerken van hoogbegaafdheid. Dat doet zij in essentie door wetenschap en praktijk te verbinden in beleid en uitvoering. Dat geeft ze concreet invulling door in samenwerking met netwerkpartners te werken aan de opbouw van kennis en gedeelde ervaring over de manier waarop wetenschappelijk inzicht kan worden vergroot middels onderzoek en kan worden toegepast in de praktijk middels opleiding en begeleiding.

Als orthopedagoog / GZ-psycholoog en directielid van het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek, CBO Talent Development, en docent aan de Radboud International Training on High Ability (RITHA) werkt ze aan:

  • Identificatie van talent door middel van screening en diagnostisch onderzoek. Mariska is coördinator van de CBO-Groepsscreening die op meer dan 80 middelbare scholen in Nederland plaatsvindt en waar mentoren en intern begeleiders worden ondersteund bij identificatie van talent. Daarnaast begeleid ze  talentvolle kinderen, jongeren hun ouders en volwassenen middels Positieve Cognitieve Gedragstherapie.
  • Opleiding van leerkrachten en andere professionals door zowel kennisoverdracht als opbouw van gedeelde ervaring. Mariska verzorgt een deel van de opleiding en tevens de begeleiding van groepen cursisten die hun leertraject met het ECHA / RITHA diploma afsluiten.
  • Opleiding van trainers in het CBO-Vooruitwerklab, een train-de-trainer verrijkingstraject op locatie. Mariska leidt een netwerk van professionele trainers die op praktische wijze overdragen hoe op wetenschappelijke inzichten gebaseerde begeleiding kan worden toegepast.
  • Wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op de identificatie en begeleiding van kinderen en jongeren met kenmerken van hoogbegaafdheid. Dit doet zij door onderzoekers te begeleiden en bij te dragen aan de invulling van de leerstoel ‘Identification, Support and Counseling of Talent’ aan de Radboud Universiteit. Hierin werkt zij onder andere samen met het Kohnstamm instituut, Oberon en het BSI.

Mariska werkt ook internationaal aan verbetering van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van talentvolle, creatieve en begaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Dat doet ze door bij te dragen aan internationale kennisnetwerken en te spreken en luisteren op conferenties. Zij is sinds 2018 lid van het bestuur van ECHA (European Council for High Ability) waarin ze sinds 2020 lid is van het Education Board.

Passend onderwijs en goede ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren met kenmerken van hoogbegaafdheid en steun en begeleiding van hun ouders en leerkrachten en het begeleiden van volwassenen met kenmerken van Hoogbegaafdheid vormen de drijfveer voor Mariska, CBO Talent Development, de ECHA en RITHA opleidingen en het NTCN.