Nora Steenbergen-Penterman

Nora Steenbergen-Penterman is bestuurslid van NTCN en heeft daarin de functie van secretaris en vicevoorzitter. Onderwijs is haar passie en ze wil graag bijdragen aan de (h)erkenning van de potentie van zeer getalenteerde leerlingen en wat nodig is om dit potentieel verder te ontwikkelen, zodat hun talenten tot recht kunnen komen. Ze is werkzaam bij SLO als curriculumontwikkelaar en projectleider van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling. Vanuit het informatiepunt heeft ze diverse netwerkbijeenkomsten en congressen georganiseerd over het begeleiden van begaafde leerlingen, waarin wetenschappelijke inzichten, ervaringsverhalen en praktijkvoorbeelden werden gedeeld en waarin velen elkaar ontmoet, geïnformeerd en geïnspireerd hebben. Via het interactieve platform Talentstimuleren.nl werkt ze samen en deelt ze samen met andere onderwijsprofessionals kennis over onderwijs en talentontwikkeling, waardoor deze informatie voor iedereen toegankelijk is.

Nora is onderwijskundige, ECHA Specialist in Gifted Education en delegate voor de World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC). Daarnaast doceert ze in de postacademische opleiding schoolpsycholoog van de Radboud Universiteit (RU) en geeft workshops over talentontwikkeling aan leerlingen en leraren van basis- en voortgezet onderwijs. Haar streven om samenwerking en het samen delen op het vlak van talentontwikkeling verder te versterken is helemaal in overeenstemming met de missie van NTCN en daarom zet zij zich daar graag voor in.