Onze missie

Als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid, Creativiteit & Talentontwikkeling draagt NTCN bij aan het stimuleren van talenten en creativiteit bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Verbinden

NTCN verbindt praktijk, beleid en wetenschap en werkt nauw samen met (inter)nationale partners die zich ook inzetten om talentontwikkeling en creativiteit te stimuleren.

Faciliteren

NTCN faciliteert met haar activiteiten netwerkvorming tussen professionals en stimuleert dat organisaties elkaar kunnen versterken op gedeelde doelstellingen.

Inspireren

NTCN deelt kennis en inspirerende praktijkvoorbeelden en ontwikkelt praktische hulpmiddelen die zijn geïnspireerd door inzichten vanuit wetenschap en praktijk.


The National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) is part of the European Talent Support Network (ETSN). Our mission is to support talents and creativity in children, adolescents, and (young) adults in the Netherlands.
Linkedin


Facebook


Youtube

Komende NTCN activiteiten

Nieuws

Updates over NTCN activiteiten en andere relevante ontwikkelingen