De activiteiten van Stichting National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) vinden plaats in afstemming en samenwerking met organisaties die zich aan NTCN verbonden hebben. We doen dit door slim te verbinden en gebruik te maken van bestaande infrastructuren en netwerken. Elkaar versterken op gemeenschappelijke doelstellingen is daarbij het uitgangspunt. De coördinatie van activiteiten wordt gedaan door Desirée Houkema (als Managing Director). Daarnaast bestaat NTCN uit een Bestuur, Raad van Toezicht, NTCN partners, NTCN Klankbordgroep en European Talent Points.

Managing Director

Bestuurslid
(voorzitter)

Bestuurslid
(penningmeester)

Bestuurslid
(secretaris)

Raad van Toezicht
(voorzitter)

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht