De activiteiten van Stichting National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) vinden plaats in afstemming en samenwerking met organisaties die zich aan NTCN verbonden hebben. We doen dit door slim te verbinden en gebruik te maken van bestaande infrastructuren en netwerken. Elkaar versterken op gemeenschappelijke doelstellingen is daarbij het uitgangspunt. 

NTCN geeft sinds 2022 in opdracht van het ministerie van OCW ook uitvoering aan het Landelijke Kenniscentrum op het gebied van begaafdheid en is sinds 2020 als lid van het IMAGE Consortium medeverantwoordelijk voor de kennisbenutting binnen het IMAGE project. Naast diverse projectmedewerkers bestaat NTCN uit een Bestuur en Raad van Toezicht. NTCN werkt samen met NTCN partners, de NTCN Klankbordgroep en European Talent Points.

Bestuurslid
(voorzitter)

Erwin Dekker

Bestuurslid

Bestuurslid
(secretaris)

Bestuurslid

Raad van Toezicht (voorzitter)

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht